Вершы і казкі для дзяцей

Вершы для дзяцей

Вітаем Вас на сайце «Вясёлка»!

Калі ўпершыню вы пачулі казку? Наўрад ці ўспомніце дакладна, але несумненна — у дзяцінстве. Маці, бабуля, бацька, выхавацель дзіцячага сада чыталі, часцей, відаць, расказвалі іх, напаўняючы дзівоснай таямнічасцю свет. Мара і цуд раптам станавіліся побач з намі, з'ядноўваліся ў вядомых і загадкавых персанажах, якія засталіся на ўсё жыццё носьбітамі тых або іншых якасцей, — злосці ці дабра, здрады ці сяброўскай вернасці, зайздрасці ці справядлівасці. Вось чаму не існуе казак «сучасных» і «несучасных», бо ўсе яны аб вечных ісцінах, агульначалавечай маралі.

У раздзелах «Апавяданні» і «Вершы» размешчаны паэзія і проза беларускіх пісьменнікаў. Іх творы варта выкарыстоўваць для чытання, запамінання, расказвання або ў якасці дапаможнага матэрыялу. Патрэбна звярнуць увагу на сакавітасць, выразнасць, мілагучнасць і багацце беларускай мовы, старацца больш апавядаць вусна, заклікаць да гэтага і бацькоў. Такі падыход значна ўзбагаціць лексічны запас дашкольнікаў, будзе прапагандаваць родную мову, яе літаратурныя і духоўныя скарбы, актыўна рыхтаваць да самастойнага чытання.

Гэты сайт адрасуецца таксама бацькам, дзядулям і бабулям. Пры дэфіцыце літаратуры для дзяцей, асабліва ў аддаленых месцах Беларусі, думаецца, ён зробіць ім добрую паслугу. Няхай гэты праект стане своеасаблівым падарункам нашым нашчадкам ад тых, хто дбае про іх будучыню!