Вершы і казкі для дзяцей

Вершы для дзяцей

На прагулцы

Няма галасоў

Нібыцерам,жоўтыскверык,
Гэйты,церам-церамок,
Адчынісваенамдзверы,
Адамкніхутчэйзамок!
Ціхашчоўкнуўлісцік-ключык—
Паднагамі—дыванок,
Жоўты,пышныіпявучы.
—Чыйты,церам-церамок?
—Мой.Заходзьце,—кажавосень,—
Вельмірадаягасцям.
Вецерказкімнепрыносіць.
Раскажуіх,дзеці,вам.

Іншыя вершы аўтара