Вершы і казкі для дзяцей

Вершы для дзяцей

Сунічка

Няма галасоў

Ганна сунічку
Знайшла на паляне.
Кажа сунічка-гарэзніца
Ганне:
— Мне пакланіся
Ты па ахвоце.
Стане
Соладка-соладка
Ў роце.